Projekty

Slovenská agentúra pre hodnotenie zdravotníckych technológii, nástupnícka organizácia.

Centrum fotodynamickej terapie pre liečbu vekom podmienenej degenerácie makuly.

Pitný režim pre Centrálne operačné sály, FN Bratislava – Ružinov.

Centrum prenatálnej diagnostiky www.prenatalnecentrum.sk.

Bioetika v medicíne

Naši partneri