Projekty

Prispievania na charitatívne účely pomocou bezkontaktnej platobnej karty.

Slovenská agentúra pre hodnotenie zdravotníckych technológii, nástupnícka organizácia.

Centrum fotodynamickej terapie pre liečbu vekom podmienenej degenerácie makuly.

Pitný režim pre Centrálne operačné sály, FN Bratislava – Ružinov.

Centrum prenatálnej diagnostiky www.prenatalnecentrum.sk.

Bioetika v medicíne

Naši partneri